Faciliteter / husets håndværkere

Husets håndværkere

VSS Kjeld
21 93 84 66
61 20 50 60
El-installatør Laybourne El 43 73 76 00
Maler Kim 26 21 13 61
Murer Henrik Dahl 22 25 15 81
Murer Thomas 20 72 48 74
Tømrer Søren 38 33 15 52


trae3

Gården. På bagsiden af bygningen ligger en hyggelig lille gård, der er omkranset af en hæk. Hækken giver brugerne en smule privatliv fra de forbipasserende på vejen uden for vores område.

Grill. Det er tilladt at grille i gården på medbragte grill, dog ses det gerne at grillen placeres på en af vores ”grill-sten” som kan udleveres hos viceværten.
Cykelparkering. Der findes flere udendørs cykelstativer på foreningens område, derudover kan man også parkere sin cykel i cykelrummet i kælderen, hvis der er brug for mere sikkerhed.

Vaskekælder. De fælles vaskekældere i ejendommen er til fri afbenyttelse for alle beboerne. Hver lejlighed har sin egen vaskenøgle, som benyttes til at reservere vasketider på bookingtavlen i vaskekælderen. Den første vasketid starter kl. 07.00 om morgenen, og den sidste vaske- eller tørretid skal være afsluttet kl. 20.00.  Vær opmærksom på, at maskinerne automatisk slukker i tidsrummet 20.00-07.00. Brugerne af vaskekælderen har fælles ansvar for at holde lokalet og maskinerne rene og ryddelige. Efter brug af vaskemaskinen, kontrolleres det at al sæben er skyllet bort fra sæbeskuffen, findes der overskydende, fjernes dette af hensyn til andre beboere. Efter endt brug af tørretumbleren fjernes støv og andet skidt fra risten i bunden af maskinen.

Skrald. Foreningen har tre skure i gården. Det første (tættest på parkeringsbåsene) er til genbrug, møbler, batterier, glas og andre elektroniske apparater. Skuret i midten er til almindeligt skrald og papiraffald, det står beboerne frit at efterlade skrald i disse containere (dog ikke byggeaffald). Det sidste skur (det ud mod vejen) indeholder viceværtens haveredskaber. Det er kun viceværten, der har nøgle til dette skur, men har man brug for at låne en trillebør eller andet, kan man bare spørge viceværten, der vil være behjælpelig.

baggård

Parkeringspladser. Parkeringspladserne i gården kan lejes af foreningen for en fast betaling. Ønsker man en plads, er man velkommen til at skrive sig på ventelisten hos viceværten, der vil udbyde pladserne, hvis disse bliver ledige.

Loftrum/kælderrum. Som udgangspunkt hører der et opbevaringsrum med til hver andel i foreningen. Har man ikke noget eller ønsker at bytte sit rum, skal man være velkommen til at henvende sig til viceværten, der vil være behjælpelig med dette.

Toilet i gården. Foreningen har et fælles toilet i gården, som det er muligt for alle beboere at anvende. Nøglen til dette er den samme som til opgangene. Brugerne af toilettet har fælles ansvar for at holde toilettet rent og fint. Mangler der noget eller er noget gået i stykker, kan man henvende sig til viceværten. For at sikre at det kun er beboerne i ejendommen, der benytter dette, bedes alle brugere huske at låse til toilettet efter brug.

Trappeopgange. Disse vaskes første fredag i hver måned.
Trappe

Skriv et svar