Generel vedligehold

Duer

Som det fremgår af vores husorden, er det forbudt at fodre fugle på altanerne. De beboere, som er generet af duer, opfordres til at bruge deres altaner. Reder og æg skal fjernes omgående.

Beboere som er generet af duer må gerne montere net og andet forebyggende for at fjerne duernes mulighed for at slå sig ned.