Generalforsamling 2020

Dette års generalforsamling vil finde sted den 5. maj 2020 kl. 19.
Nærmere info følger med indkaldelsen som omdeles i god tid inden.