Bestyrelsen

Bestyrelsen er valgt af andelsboligforeningen på den årlige generalforsamling til at være beslutningstagere og administratorer.

Bestyrelsen fungerer som et team, der varetager opgaver, som sikrer, at ejendommen og foreningen fungerer optimalt. Bestyrelsen fungerer som bygningsansvarlig, beslutningstager, arbejds- og rådgiver for beboerne i foreningen.

Kontakt
Bestyrelsen
Kasper Dyg Formand

Henriette Bernardes Næstformand

Helene Rønnov

Marianne Larsen

Suppleanter

Jesper Jensen
Jesper Alber

Kontakt via e-mail:bestyrelsen@(fjern-parantes)alexandrahus.dk

Skriv et svar